Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1134545
Phát hiện Rùa làm tổ tại Bãi Suối Sâu trong khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa
Phát hiện Rùa làm tổ tại Bãi Suối Sâu trong 
khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa

Vào các ngày 01/5/2018, ngày 09/05/2018 và ngày 12/05/2018 tại Khu vực Bãi Suối Sâu đã có 03 lượt rùa mẹ lên bãi bói tổ, trong đó có 01 tổ đẻ thành công. Đã từ năm 2013 đến nay tại khu vực  này mới có rùa lên bãi làm tổ. Theo ghi nhận từ những năm 2012 trở về trước thì khu vực này luôn có rùa biển lên bãi làm tổ hàng năm. Nhưng từ năm 2013 đến năm 2017 thì rùa biển ít lên làm tổ đẻ trứng tại khu vực này. Khu vực Bãi Suối Sâu này cách xa khu dân cư, đường đi khó khăn nên công tác cứu hộ, bảo tồn rùa biển tại đây gặp nhiều bất lợi, trứng rùa dễ bị người dân đào lấy. nhận thấy được sự khó khăn này Vườn quốc gia Núi Chúa đã tiến hành nhiều hoạt động  như  tuần tra trên bờ biển, kiểm soát các hoạt động ra vào khu vực này, tuyên truyền cho người dân biết tuân thủ về các hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình lên bãi làm tổ của Rùa biển.

rua lam to 1.jpg 

rua lam to 2.jpg 
Các tin khác
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa