Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1134422
Tiếp nhận Rùa biển
Tiếp nhận rùa biển
1132018.jpgVào lúc 17 giờ, ngày 03 háng 11 năm 2018 BQL Vườn quốc gia Núi Chúa đã tiếp nhận 02 cá thể rùa biển trong 01 cá thể Rùa Xanh, trọng lượng: 10 kg, và 01 cá thể Đời Mồi trọng lượng: 05 kg từ Chi Cục Kiểm lâm Bình Dương và tổ chức cứu hộ động vật hoang dã wildlife’s risk, các cá thể rùa biển này được người dân giao cho cơ quan chức năng, được kiểm tra sức và 02 cá thể rùa này được tiến hành thả về biển tại khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa.
11312018.jpg
Nguồn: Phạm Anh Dũng _Phòng Bảo Tồn Biển_BQLVQGNC
Các tin khác
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa