Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1134378
Quy định mức thu phí tham quan du lịch sinh thái tại VQGNC
QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN DU LỊCH SINH THÁI
VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA

Ngày 25 tháng 10 năm 2012 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan du lịch Sinh thái tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định “ Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan du lịch sinh thái tại VQG Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận”.

ttdl.jpg 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan du lịch sinh thái tại VQG Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận như sau:

Quy định chung
1.Phạm quy điều chỉnh
Quy định áp dụng thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan du lịch sinh thái tại VQG Núi Chúa.
2.Đối tượng nộp phí 
Tổ chức, cá nhân đến tham quan du lịch sinh thái tại VQG Núi Chúa.
3.Đơn vị thu và quản lý
Đơn vị thu: Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa là đơn vị tổ chức thu phí tham quan
Đơn vị quản lý: Vườn quốc gia Núi Chúa quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định Nhà nước hiện hành.

Quy định cụ thể Mức thu phí: 
1. Mức thu phí tham quan xem san hô trong khu bảo tồn biển VQG Núi Chúa: 
a. Người lớn: 10.000 đồng/ người/ ngày 
b. Trẻ em(16 tuổi trở xuống):5.000 đồng/ người/ngày 
Mức phí tham quan trên, du khách được tham quan nhiều tuyến, điểm du lịch sinh thái trong một ngày

hrai.JPG 

2. Mức thu phí tham quan các cảnh Vườn quốc gia Núi Chúa (Suối Lồ Ồ, Hồ treo, Suối Tiên…)
a. Người lớn: 5.000 đồng/người/ngày; 
b. Trẻ em(16 tuổi trở xuống):2.500 đồng/ người/ngày ;
Mức phí tham quan trên, du khách được tham quan một điểm cảnh quan du lịch sinh thái trong một ngày 

sloo.jpg 

3. Mức thu phí tham quan rừng đặc dụng 
a. Người lớn: 20. 000 đ/người/ngày-đêm
b. Trẻ em(16 tuổi trở xuống): 10.000 đồng/người/ngày

Các tin khác
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa