Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1134399
Hội thảo xây dựng kế hoạch quản lý phát triển du lịch bền vững khu vực vịnh Vĩnh Hy
HỘI THẢO THAM VẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG KHU VỰC VỊNH VĨNH HY

Ngày 3-10-2013, Vườn quốc gia Núi Chúa hội thảo tham vấn “ Xây dựng kế hoạch quản lý phát triển du lịch bền vững khu vực vịnh Vĩnh Hy” thuộc dự án “Trình diễn quản lý bền vững tài nguyên rạn San  hô vùng biển ven bờ huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam”  được Viện Hải dương học tài trợ kinh phí cho công tác bảo tồn tài nguyên rạn San hô, Vườn quốc gia Núi Chúa đã tổ chức hội thảo tham vấn với mục tiêu:
  • Phê chuẩn bản Kế hoạch quản lý và quy ước cộng đồng về quản lý du lịch bền vững vịnh Vĩnh Hy, tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
  • Thành lập ban quản lý tự nguyện khu du lịch Vĩnh Hy;
  • Phân vùng sử dụng hợp lý tài nguyên và diện tích mặt nước;
  • Phục hồi rạn san hô và nguồn lợi sinh vật
  • Tổ chức thực thi pháp luật;
  • Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng môi trường và phòng ngừa rủi ro;
Hội thảo diễn ra tốt đẹp, các đại biểu tập trung góp ý, phân tích tiềm năng, cơ hội và thách thức trong công tác quản lý bảo vệ rạn San hô và đa dạng sinh học tại Vịnh Vĩnh Hy thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa , nhằm tìm ra các giải pháp quản lý, điều hành bảo vệ tài nguyên sinh vật biển và phát triển du lịch không gây ảnh hưởng đến tài nguyên.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo tham vấn:

httv1.jpg 
Ông Đặng Kim Cương : Giám đốc VQGNC

httv2.jpg 
Ông Trần Vượng đại diện Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

httv3.jpg 
Các tin khác
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa