Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1108704
Bổ sung một số loài thực vật vào trong danh lục thực vật VQG Núi Chúa
Ngày 26/8/2014 vừa qua, trong chuyến đi khảo sát trên toàn lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa. Tập thể cán bộ phòng Khoa học và hợp tác quốc tế - VQG Núi Chúa,  đã ghi nhận thêm một số loài thực vật bổ sung thêm vào trong danh lục thực vật VQG Núi Chúa như:

I. Họ Phong Lan –  Orchidaceae 03 loài nâng tổng số các loài lan tại VQG Núi Chúa lên 54 loài.

1. Cây - Dendrobium nemorale

nckh1.png 

2. Cây - Trichotosia pulvinata

nckh2.png 

3. Cây - Bromheadia anamensis  

nckh3.png 

II. Cây họ sổ – Dilleniaceae01 loài năng tổng số các loài cây trong họ sổ lên 8 loài  

nckh4.png 

nckh4.png 
III. Cây họ Na – Annonaceae :  01 loài năng tổng số các loài cây trong họ Na lên 36 loài 

nckh5.png 

Nguồn tham khảo các loài cây (http://www.vncreatures.net/tracuu.php?loai=2)

Các tin khác
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa