Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1219501
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO SỐ 09/TB - TTGDMT&DVMT
THÔNG BÁO
Về Việc Thu Phí Tham Quan Danh Lam Thắng Cảnh Tại Vườn Quốc Gia Núi Chúa
Thông Báo Số 31/TB - BQLVQGNC
                                                            THÔNG BÁO 
Kết quả rà soát, phê duyệt quy hoạch các chức danh Thưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Thông Báo số 40/TB - BQLVQGNC Thông Báo Về Việc Thu Hồi Thanh Toán Sai Quy Định Nguồn Kinh Phí Đề Tài Lan Tại BQL VQG Núi Chúa Theo QĐ Số 04/KL - TTT Của Thanh Tra Tỉnh
THÔNG BÁO SỐ 26/TB - BQL VQGNC
THÔNG BÁO
Xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa năm 2022
Thông báo 15 vqgnc Thông báo 15
THÔNG BÁO Xét Tuyển Viên Chức Tại Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Núi Chúa Năm 2023 Thông Báo X ét Tuyển Viên Chức Tại Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Núi Chúa Năm 2023
Về việc tạm dừng đón khách tham quan Hang Rái Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường kính thông báo đến Quý du khách và các đơn vị du lịch về việc tạm dừng đón tham quan Hang Rái.
Thời gian tạm dừng đón khách: từ ngày 13-14/4/2022.
THÔNG BÁO CHO THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG (BÃI HỎM) Thông báo cho thuê môi trường rừng để kinh doanh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM Thông báo Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động đối với các chức danh Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Thông báo Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động đối với các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa
Thông báo danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động Thông báo danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm Trưởng, Phó Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa
Kế hoạch đánh giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị Kế hoạch đánh giá Chương trình hành động trước khi bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa
THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN TRUNG TÂM NĂM 2020 THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN TRUNG TÂM NĂM 2020
THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN HẠT KIỂM LÂM NĂM 2020 THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN HẠT KIỂM LÂM NĂM 2020
THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VƯỜN NĂM 2020 THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VƯỜN NĂM 2020
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa