Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1250651
QUYẾT ĐỊNH
Quyết Định Về Việc Điều Động, Bổ Nhiệm của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa Quyết Định Về Việc Điều Động, Bổ Nhiệm của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa.
QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/QĐ - BQLVQGNC Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của BQL Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận.
QUYẾT ĐỊNH SỐ 119/QĐ - BQLVQGNC Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 Cho các đơn vị dự toán thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa.
QĐ 91 2022 Quyết định ban hành điều kiện tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng  của các phòng đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa
QĐ 66 2022 Quyết định công nhận kết quả xét tuyển năm 2022
QĐ 33 2022 Quyết định ban hành quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa.
QĐ 12 2022 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ban quản lý VQGNC
QĐ 21 2022 Quyết định về giao dự toán thu sự nghiệp và các khoản thu khác năm 2022 cho các cơ quan đơn vị.
QĐ 58 2022 Quyết định về việc giao tài sản cố định cho trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường.
QĐ 78 2022 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
QĐ 118 2022 Quyết định về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa trụ sở làm việc, hạng mục sửa chữa hệ thống điện nước khu hành chính BQLVQGNC
QĐ 73 2022 Quyết định tuyển dụng viên chức 
QĐ 13 2022 Quyết định về việc thực hiện chế độ công tác phí khoán theo tháng đối với viên chức các phòng Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa.
Quyết định 31 2022 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá chương trình hành động để xem xét, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp 
Quyết Định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động xem xét, bổ nhiệm các chức danh quản lý các đơn vị trực thuộc Quyết Định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động xem xét, bổ nhiệm các chức danh quản lý các đơn vị trực thuộc 
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 Quyết định công bô công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa
Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức
Quyết định 138 về khen thưởng thành tích công tác năm 2020 Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2020
Quyết định 136 thành lập hội đồng nâng bậc lương thường xuyên cbcvc Quyết định thành lập hội đồng nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của các bộ công chức viên chức BQLVQGNC Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của các bộ công chức viên chức Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
Quyết định ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân Quyết định ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân
Quyết định ban hành quy chế làm việc của BQLVQGNC Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận năm 2019
Quyết định ban hành quy chế dân chủ của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa Quyết định ban hành quy chế dân chủ của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa