Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
101974
Cơ cấu tổ chức
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
co cau to chuc.jpg
Biên chế: 75 người;  bao gồm 03 phòng và 02 đơn vị trực thuộc

I. Ban giám đốc Vườn:

1. Giám đốc: Huỳnh Việt Kim; Di động : 0913 930 214

2. Phó Giám đốc Vườn:

- Ông Thiên Sanh Quận; Di động: 0918560558
- Ông Nguyễn Tường Giao; Di động: 0919410926

II. Phòng HC-TH
1.    Phó Trưởng phòng :
-    Ông Nguyễn Phú Hoàng; Di động: 0918120266
-     Ông Phan Thanh Cường; Di động: 0943954436
2.    Quản trị mạng website: Bà Nguyễn Ngọc Anh Thi; Di động: 0907500637

III. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.
1.    Trưởng phòng: Ông Trần Văn Tiếp - Di động: 0913761550
2.    Phó Trưởng phòng: Ông Trương Thanh Trịnh - Di động: 0907081978

IV. Phòng Bảo Tồn Biển
1.    Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Xiêm - Di động: 0916618050
2.    Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Sỹ Hùng

IV. Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường: Đơn vị sự nghiệp có con dấu và tài khoản riêng.
 
Trụ sở chính:
Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại/Fax: 0683870272  
Website: www. vqgnuichua.vn
Email:dulich.vuonquocgianuichua@gmail.com
VPGD: 
Vườn quốc gia Núi Chúa, huyện Ninh hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 0683521992

Lãnh đạo Trung tâm
1. Giám đốc: Ông Lê Xuân Vang; Di động: 0913830209
2. Phó giám đốc: Ông Trần Xuân Hiệp; Di đông: 0916204600

V. Hạt kiểm lâm Núi Chúa: Đơn vị Hành chính Nhà nước có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở chính:
Hạt Kiểm Lâm Núi Chúa, Huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068. 3875107

Lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm Núi Chúa:
Hạt trưởng: Nguyễn Trọng Huynh - Di động: 0908050516
Phó Hạt trưởng: Nguyễn Minh Tỷ - Di động: 0918675442
Điện thoại Trực cháy rừng: 068. 3875094

Hoạt động quyên góp và cấp phát quần áo cũ cho dân tộc Raglai nghèo
Chi đoàn VQG Núi Chúa kính kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm và toàn thể cán bộ công chức, viên chức VQG tiếp tục đóng góp quần áo cũ, chúng tôi sẽ tiếp nhận và ghi nhớ hành động tốt đẹp này của quý tổ chức, cá nhân.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa
Phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận
Phối hợp với Hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các Khu bảo tồn biển Việt Nam( LMPA), Quỹ bảo tồn động vật hoang dã WWF Việt Nam xây dựng Định hướng phát triển du lịch bền vững VQGNC, có sự tham gia đóng góp của các ban ngành và các bên liên quan trong tỉnh