Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
2270690
Lịch sử thành lập Vườn Quốc Gia Núi Chúa
LỊCH SỬ THÀNH LẬP VƯỜN QUỐC GIA 
NÚI CHÚA TỈNH NINH THUẬN

Copy of DSC08190.JPGNinh Thuận là một tỉnh ven biển cực Nam Trung bộ, chế độ khí hậu ở đây thuộc loại hình khô nóng, nắng nhiều, lượng mưa trung bình hàng năm ở một số vùng thuộc loại thấp nhất của cả nước. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đó, tại huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận lại hiện hữu một khu hệ rừng khô hạn tự nhiên nằm trong vùng khô hạn nhất của tỉnh, là nơi có hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng hiếm thấy ở nước ta và Đông Nam Á. Tuy nằm trong vùng khô hạn nhưng hệ sinh thái tại đây có nhiều tập đoàn sinh vật quần tụ rất phong phú và đa dạng về số lượng cũng như chủng loài. Theo quyết định số 194/CT ngày 09/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập 73 khu rừng cấm trên cả nước, khu vực rừng tại đây được đưa vào danh mục rừng cấm với tên gọi “rừng khô Phan Rang”.

Tháng 8/1993, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ra quyết định thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ sản xuất Thuận Bắc, sau đó đổi tên thành Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Bắc để quản lý khu rừng khô hạn độc đáo này.

IMG_4771.JPG
Tháng 4/1998, căn cứ Công văn số 243/BNN-PTLN ngày 12/01/1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thẩm định dự án Khu bảo tồn thiên nhiên rừng khô hạn Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 659/QĐ-TH ngày 01/4/1998 về việc Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên rừng khô hạn Núi Chúa trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận.

Ngày 09/7/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 134/2003/QĐ-TTg  về việc Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên rừng khô hạn Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận thành Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 113/2003/QĐ-UB ngày 08/10/2003 về việc Thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và quyết định số 03/2004/QĐ-UB ngày 07/01/2004 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận.

IMG_7431.jpg

Ngày 12/3/2010, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định số 209/2010/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thành Vườn quốc gia Núi Chúa và quyết định số 210/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Núi Chúa.

Hoạt động quyên góp và cấp phát quần áo cũ cho dân tộc Raglai nghèo
Chi đoàn VQG Núi Chúa kính kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm và toàn thể cán bộ công chức, viên chức VQG tiếp tục đóng góp quần áo cũ, chúng tôi sẽ tiếp nhận và ghi nhớ hành động tốt đẹp này của quý tổ chức, cá nhân.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa
Phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận
Phối hợp với Hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các Khu bảo tồn biển Việt Nam( LMPA), Quỹ bảo tồn động vật hoang dã WWF Việt Nam xây dựng Định hướng phát triển du lịch bền vững VQGNC, có sự tham gia đóng góp của các ban ngành và các bên liên quan trong tỉnh