Đa dạng sinh học rừng

Đa dạng sinh học rừng

Đa dạng hệ thực vật : Có ít nhất 1.514 loài với 27 loài đặc hữu cho VQG Núi Chúa và khu vực Nam Trung bộ. trong đó có 10 loài đặc hữu VQG Núi Chúa; 8 loài đặc hữu cho VQG Núi Chúa và vùng lân cận); 9 loài đặc hữu cho vùng Nam Trung Bộ. Có đến 54 loài thực vật được xếp hạng bị đe dọa trong Red list của IUCN và SĐVN
Đa dạng hệ động vật : Có 763 loài động vật thuộc 354 giống, của 214 họ và 46 bộ động vật, trong đó: 353 loài động vật có xương sống trong đó: 79 loài thú, 161 loài chim, 62 loài bò sát, 21 loài lưỡng cư và 31 loài cá nước ngọt và 410 loài côn trùng. Thống kê ban đầu cho thấy có 60 loài động vật quý hiếm, trong đó có 48 loài động vật đang nằm trong nguy cơ tuyệt chủng theo Sách Đỏ Việt Nam và 34 loài có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu hiện đang còn có phân bố ở Vườn quốc gia Núi Chúa.