Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1006806
THÔNG BÁO CHO THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG (BÃI HỎM)
Thông báo cho thuê môi trường rừng để kinh doanh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022
Quyết định công bô công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa
Quyết định ban hành quy chế dân chủ của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
Quyết định ban hành quy chế dân chủ của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
Kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
Kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021


.

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022
Quyết định công bô công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa
TUẦN TRA - BẢO VỆ
Tiếp nhận rùa biển từ Trung tâm đa dạng sinh học và Qúy hiếm (CBES)
Vào lúc 07 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2019, Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tiếp nhận 01 cá thể rùa biển tên tiếng Việt: Đồi Mồi, tiếng Latinh: Eretmochelys imbricata. Trọng lượng:  02 kg từ Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và Loài Nguy cấp (CBES) cá thể rùa biển này có nguồn gốc từ Đại Lãnh,... 
NCKH VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Bom hạt giống phương pháp tái sinh rừng trồng
“Bom hạt giống” đây là Phương pháp  lần đầu tiên được BQL Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận áp dụng để tái tạo hệ thực vật rừng một cách tự nhiên. Hãy cùng Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tái sinh những mãnh rừng nơi bạn đi qua...
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa