Lịch sử hình thành

Lịch Sử Hình Thành Của BQL Vườn Quốc Gia Núi Chúa Ninh Thuận

♥ Về lịch sử hình thành: Năm 1986, khu vực này có tên trong danh mục 73 khu rừng cấm được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thành lập theo Quyết định 194/CT, lúc đó, Núi Chúa có tên là “rừng khô Phan Rang”
♥ Tháng 8/1993, UBND tỉnh Ninh Thuận thành lập BQL rừng phòng hộ sản xuất Thuận Bắc, sau đó đổi tên thành BQL rừng phòng hộ ven biển Thuận Bắc;
♥ Tháng 4/1998, thực hiện Văn bản số 243/BNN-PTLN của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định 659/QĐ-TH về việc thành lập Khu BTTN rừng khô hạn Núi Chúa;
♥ Ngày 09/7/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 134/2003/QĐ-TTg chuyển Khu BTTN rừng khô hạn Núi Chúa thành Vườn quốc gia Núi Chúa;
♥ Năm 2012, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VQG Núi Chúa;
♥ Năm 2018, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 79/2018/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý VQGNC.
♥ Tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức lại Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, trên cơ sở Quyết định này UBND tỉnh đã Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tại Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 20/5/2023.
♥ Về đa dạng các hệ sinh thái: Vườn quốc gia Núi Chúa là nơi hội tụ của ba yếu tố “Rừng – Biển và bán sa mạc”; Về tài nguyên rừng thì có thể xem Vườn quốc gia Núi Chúa là mẫu chuẩn duy nhất về Hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng và độc đáo của Việt Nam, có cả dạng rừng khô hạn nhiệt đới và dạng rừng thường xanh cây lá kim đặc trưng của vùng khí hậu á nhiệt đới ẩm còn mang tính nguyên sinh; Về đa dạng sinh học biển, có 03 hệ sinh thái đặc trưng (hệ sinh thái rạn san hô; hệ sinh thái thảm cỏ biển; hệ sinh thái vùng triều ngập nước) và là nơi duy nhất trên đất liền có 03 loài rùa biển thường xuyên lên sinh sản (rùa xanh; đồi mồi và đồi mồi dứa).
♥ Về dân số xung quanh Vườn quốc gia Núi Chúa: Có 35 thôn vùng đệm, với 60.501 người/12.077 hộ. Trong đó có 9 thôn dân tộc bản địa định cư trong vùng đệm BQL VQG Núi Chúa, với 12.390 người/2.438 hộ.
♥ Về quy hoạch 03 loại rừng: Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2025. Theo đó tổng diện tích Vườn quốc gia Núi Chúa 31,241,33 ha. Trong đó: (1) Diện tích quy hoạch rừng đặc dụng: 22.087,80 ha (gồm Phân khu BVNN 11.455,82 ha; Phân khu PHST 8.293,40 ha; Phân khu HCDV 2.338,58 ha); (2) diện tích rừng phòng hộ 1.801,53 ha; Diện tích trên biển: 7.352,00 ha, trong đó: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt diện tích 667 ha gồm 02 khu vực (Khu vực diện tích 568 ha, kéo dài từ bãi Nhỏ cho đến lạch Nước Ngọt với chiều dài đường bờ là 6,8 km và chiều rộng 1,0 – 1,5 km từ mép nước đường bờ lúc triều cao ra đến độ sâu 30 m; Khu vực diện tích 99 ha, kéo dài từ phía Nam Hòn Đeo đến Mũi Thị có đường bờ kéo dài khoảng 2,0 km và chiều rộng từ bờ ra đến độ sâu 20m là 0,5 – 0,7 km); Phân Khu phục hồi sinh thái 656 ha; Phân Khu dịch vụ – hành chính 6.029 ha.